Q3 – Kraftig minskad tillväxt men bättre marginaler (Infographic/Video)

Pandemin har som väntat slagit hårt mot konsultföretagens omsättning under det tredje kvartalet. Majoriteten av bolagen har klart lägre omsättning jämfört med föregående år. Bolagen har dock lyckats parera en lägre försäljning med sänkta kostnader vilket medfört att marginalen för de flesta företag faktiskt till och med är bättre än förra året. Detta visar Cinodes nya sammanställning över konsultbolagens Q3-rapporter.

(mer…)

2019 Q3 – Osäkrare tider i konsultbranschen (Infographic)

Allt fler tecken tyder på avmattning i konsultbranschen. Det råder dock en något mer differentierad marknad där vissa segment går fortsatt bra medan andra tappar. Detta ser vi också hos de börsnoterade konsultbolagens rapporter som spretar i högre utsträckning än tidigare. Några bolag gör fortsatt goda vinster medan andra har större problem.

(mer…)

2019 Q2 – Konsultfesten är över – tuffare konkurrens väntar

Vi har haft en makalös efterfrågan inom konsultsektorn under de senaste två till tre åren. Konsultmarknaden går fortsatt bra men visar fler tecken på avmattning inom vissa områden medan andra går fortsatt starkt. Förfrågningarna har minskat och tillgängliga konsulter ökat vilket bidrar till högre konkurrens om uppdragen.

(mer…)

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.