Tystnadskultur föder osunda organisationer

Vi vet vad som behöver åtgärdas, ändå görs ingenting. Eller i alla fall inte tillräckligt för att det ska ge resultat.

Stressen finns kvar. De slimmade och tysta organisationerna också. Vi som arbetar inom konsultbranschen stöter på det oftare än andra, främst på våra uppdrag men även ute på arbetsplatsen.

(mer…)

Konsultbolagen med högst andel kvinnor 2019

En jämlik fördelning mellan män och kvinnor i personalstyrkan diskuteras flitigt i alla branscher, även bland konsultbolagen. Men vissa menar att utvecklingen går för långsamt. Det handlar om att utmana normer, framhålla kvinnliga förebilder och engagera männen i arbetet med jämställdhet.

Flera företag har också många intressanta initiativ. Men vilka konsultbolag lyckas rekrytera flest kvinnor?

För femte året i rad har Cinode gått igenom de senaste årsredovisningarna för att titta på det totala utfallet men också för att granska hur könsfördelningen i styrelserna ser ut.

(mer…)

”26% av bolaget ska inte ska göra 100% av jämställdhetsarbetet”

Den som är utsatt har en naturlig stark motivation för att kämpa för sin sak. Historiskt sett är det tyvärr därför kvinnor som varit den drivande kraften inom de flesta initiativ inom jämställdhet. För dem har det resulterat i en tyngre arbetsbörda genom att arrangera och driva dessa projekt, men också genom att alltid behöva axla rollen som förebild.

(mer…)

Tillväxt och skalbarhet är fundamentalt för konsultbolag

Ibland träffar jag ledare för konsultbolag som verkar nöjda med en viss omsättning, resultat och antal anställda. En nivå de legat på under de sista åren. Mycket talar dock för att konsultbolag i tillväxt med en plan för skalbarhet lyckas bättre än de som år efter år levererar stabila resultat på samma nivå.

(mer…)

Stärk ditt affärsmannaskap som konsult

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig och rådgivande stil. Den utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet, konsultföretaget och din egen framgång, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt.

(mer…)

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 5000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.