Hantering av Corona i konsultföretag – saker att tänka på och förslag till åtgärder

Den största utmaningen i hanteringen av situationen är att skapa en tydlighet i agerandet och ett förtroende för verksamhetens samt samhällets förmåga. Framgångsfaktorer för en effektiv hantering och krisledning handlar om att ha en god förmåga att förstå läget och tolka information ur verksamhetens perspektiv.

Det gäller också att ha en förmåga att kunna organisera sig utifrån verksamhetens och omgivningens krav samt att leda genom att fatta väl underbyggda beslut och kommunicera ut dem. Hur gör ni det då i praktiken?

(mer…)

Från konsultchef till vd

Upplevelsen skiljer sig naturligtvis för olika individer och bolag. Min resa har varit naturlig och ganska bekymmersfri. Efter att ha arbetat som konsult i flera uppdrag ute hos våra kunder utsågs jag till konsultchef 2014.

(mer…)

Var är den agila utvecklingen inom konsultbolagen?

Jag träffar ibland konsultbolag som gärna berättar om olika agila projekt som de genomfört. De imponerar ofta. Många gånger verkar förtroendet och engagemanget ha blivit så stort hos deras kunder att de verkligen har lyckats transformera kunderna från att driva start-stopp-projekt till en kontinuerlig och jämn digitalisering i olika agila produktteam. Jag brukar då ställa frågan: ”Är det så ni även driver er digitalisering internt?” Då blir det nästan alltid tyst.

(mer…)

Mentorskap för konsulter

Vem har inte någon gång sagt ”tänk om jag vetat det när jag var yngre”? Och säkerligen är det många saker som du hade haft nytta av att veta i olika situationer, både i yrkeslivet och privat. En del av det handlar snarare om att ställas inför helt nya situationer än ålder. Medan vissa saker måste du själv uppleva för att utvecklas och lära för framtiden. Men i många fall hade det faktiskt varit bra att vara kompetensmässigt förberedd, inte minst i arbetslivet.

(mer…)

Involvera konsulterna i försäljningsarbetet – A och O för framgångsrika konsultbolag

Det är mycket som förenar rollerna som säljare och konsult. Egenskaper som målmedvetenhet, självständighet och stresstålighet karaktäriserar en skicklig konsult. Dessa egenskaper är även eftersträvansvärda hos en konsultsäljare.

Att skapa förtroende hos sina kunder är viktigt för såväl konsulter som säljare, liksom en genuin nyfikenhet och förmåga att kommunicera i tal samt skrift med olika typer av personal hos kunderna.

(mer…)

Missar konsultföretag och konsulter sin viktigaste tillgång?

Ditt professionella rykte – ditt reputation – går alltid före dig. Det står upp för dig när du inte är på plats och viktiga beslut ska fattas och gör jobbet innan du anländer. Personer i din närhet vet vad de kan förvänta sig när du kommer runt hörnet och inget pappersarbete i världen kan leva upp till det.

(mer…)

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 6000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.