Q3 – Kraftig minskad tillväxt men bättre marginaler (Infographic/Video)

Pandemin har som väntat slagit hårt mot konsultföretagens omsättning under det tredje kvartalet. Majoriteten av bolagen har klart lägre omsättning jämfört med föregående år. Bolagen har dock lyckats parera en lägre försäljning med sänkta kostnader vilket medfört att marginalen för de flesta företag faktiskt till och med är bättre än förra året. Detta visar Cinodes nya sammanställning över konsultbolagens Q3-rapporter.

(mer…)

2019 Q3 – Osäkrare tider i konsultbranschen (Infographic)

Allt fler tecken tyder på avmattning i konsultbranschen. Det råder dock en något mer differentierad marknad där vissa segment går fortsatt bra medan andra tappar. Detta ser vi också hos de börsnoterade konsultbolagens rapporter som spretar i högre utsträckning än tidigare. Några bolag gör fortsatt goda vinster medan andra har större problem.

(mer…)

2018 Q2 – Stark tillväxt på konsultmarknaden (Infographic)

Den starka konsultmarknaden fortsätter och alla börsnoterade konsultbolag uppger att efterfrågan är fortsatt hög. Tillväxten är också stark, drivet av höga beläggningstal, något högre priser samt många förvärv. Kompetensbristen tillsammans med ökad personalomsättning gör dock att tillväxten kunde varit ännu högre.  (mer…)

2017 – Toppenår för konsultbolagen (Infographic)

Väldigt höga tillväxttal och högre marginaler sammanfattar konsultbranschen för 2017. Men vilka konsultbolag växte mest under året? Vilka hade högst marginal? Cinode har sammanställt en infographic över de börsnoterade konsultbolagens rapporter.

(mer…)

It-konsultbranschen – liten som en ankdamm

Att it-konsulter byter bolag är vanligt och speciellt nu när det råder brist på kompetens och marknaden är god. Konkurrensen bland bolagen är stenhård bland de cirka 50 000 svenska medarbetarna i branschen. Men det gäller också i allra högsta grad för vd-rollen. De flesta konsult-vd:arna har tidigare arbetat för ett annat it-konsultbolag. Vi har kartlagt branschen för att se vem som har arbetat var.

(mer…)

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.