Ekonomiska rapporter

50 artiklar

Mar 10 2021 · Ekonomiska rapporter

2020 och Q4 – Negativ tillväxt men bättre marginaler hos konsultbolagen

Nov 26 2020 · Ekonomiska rapporter, Infographics

Q3 – Kraftig minskad tillväxt men bättre marginaler (Infographic/Video)

Okt 09 2020 · Ekonomiska rapporter

Konsultkollen 2020 – lägre tillväxt och lägre marginal

Sep 01 2020 · Ekonomiska rapporter

Starkare än väntat från konsultbranschen under andra kvartalet (Infographic/Video)

Maj 20 2020 · Ekonomiska rapporter

2020 Q1 – Lugnet före stormen i konsultbranschen (Infographic)

Maj 18 2020 · Ekonomiska rapporter, IT, Konsult

”Ta större proaktivt ansvar och dela risk med kunderna”

Mar 04 2020 · Ekonomiska rapporter, Infographics, Video

2019 Q4 – Tillväxten i konsultbranschen bromsas in (Infographic/Video)

Nov 15 2019 · Ekonomiska rapporter, Infographics, Video

2019 Q3 – Osäkrare tider i konsultbranschen (Infographic)

Okt 10 2019 · Ekonomiska rapporter

Konsultkollen 2019 – Toppår för konsultbranschen men svagare tider väntar

Sep 01 2019 · Ekonomiska rapporter

2019 Q2 – Konsultfesten är över – tuffare konkurrens väntar

Maj 17 2019 · Ekonomiska rapporter

2019 Q1 – Större variation på konsultmarknaden (Infographic)

Mar 05 2019 · Ekonomiska rapporter

2018 – Fortsatt stark tillväxt men något tuffare marknad

1
2 3 4 5