Den digitala mognaden i Professional Services branschen 2022

Missa inte analysen och resultatet av årets undersökning av den digitala mognaden i konsultbranschen.