Vassare beläggningsplanering – vassare Talent Business

Skrivet av Mark Kantor - Affärsutvecklare/Produktägare |  Ingen kommentar

I dagens version har ni arbetat effektivt med kontraktering av medarbetare på befintliga uppdrag. Därigenom har ni haft en god överblick på bokade uppdrag med möjlighet att flagga för potentiella förlängningar.

I nästa version lyfter vi stödet för resursplaneringen för samtliga ännu ej bokade uppdrag. Ni får nu möjlighet att resursplanera alla de möjligheter som ännu inte är definitiva. När ni vinner affären ändrar ni enkelt uppdraget till vunnet och uppdraget flaggas då som ett bokat uppdrag.

Därtill kan ni boka upp flera alternativa konsulter på ett uppdrag – när kunden valt presenterade konsulter bokar ni upp konsulten definitivt med ett klick.

Givetvis slår allt igenom i realtid i beläggningsöversikten vilket innebär att alla berörda som arbetar med försäljning och resursplanering får en omedelbar och samtidig vy över er försäljnings- och beläggningssituation.

Det är i huvudsak två begrepp ni behöver känna till för att förstå hur ni får till ovan – Uppdraget och Rollen.

Uppdraget

Uppdraget känner ni redan till. Det är platsen där ni lägger upp vunna uppdrag och knyter konsulterna via de så kallade kontrakten.

Här kommer ni nu kunna hantera såväl ännu ej vunna som vunna uppdrag.

På så sätt kan ni lista samtliga uppdrag som ni arbetar med steg för steg och ni kan få en kraftfull överblick på möjligheterna – från inkommen förfrågan till bokat uppdrag.

I nedanstående listvy över Uppdragen skiljer vi på Prospekt samt Bokade uppdrag (varsin flik) och listar alla möjliga Uppdrag per steg.

projectlist

Med Uppdraget inlagt kan ni nu definiera de resurser som krävs – det som i nya Talent Business kallas för Roll och som speglar vilken kompetens som behövs, när och i vilken omfattning (vilket vi återkommer till lite längre ner).

Kraften i detta arbetssätt ligger i att ni kan definiera och resursplanera era affärsmöjligheter vid såväl resursförsäljning som åtaganden. Korta väldefinierade uppdrag passar lika bra som längre, komplexa åtaganden över längre tid med varierande roller i olika perioder och omfattning.

I bilden nedan visar vi ett Uppdrag med en tillsatt Senior Java-utvecklare  samt en Junior Java-utvecklare som vi ännu inte lyckats tillsätta – men med en kandidat listad som preliminär.

projectdetail
Roll i Talent Business

Rollen blir ert sätt att för varje uppdrag definiera de behov ni eller kunden formulerat i form av kompetenser, period och omfattning. Väl inne på ett Uppdrag skapar ni enkelt en roll genom att tagga nödvändiga kompetenser och ange period och omfattning (timmar eller procent). Med kompetenserna på plats föreslår Cinode passande konsulter och visar deras tillgänglighet. Härifrån kan ni nu koppla konsulter till rollen, antingen som preliminär eller som tillsatt.

För att spegla hur långt ni har kommit i planeringen och införsäljningen av en specifik konsult finns ett statusfält som kan användas för att spegla var i processen ni står för en specifik konsult.

roles

Beläggningsöversikten

Alla roller som ni definierat och tillsatt slår givetvis igenom i realtid i Beläggningsöversikten. Det kraftfulla tillägget är nu att ni kan visualisera beläggning för alla de relevanta steg som föregår att en konsult är definitivt uppbokad. Detta hanterar vi i beläggningsfunktionen genom att vi färgkodar möjliga uppdrag kontra de definitiva. Precis som förut kan ni även se vilka möjliga förlängningar ni har på vunna uppdrag.

I filtret som vecklas ut på höger sida kan ni slå av eller på om ni önskar filtrera på definitiva eller preliminära resursallokeringar.

Vi hoppas att ni kommer uppleva ett än mer kraftfullt stöd med nya Talent Business!

Vänliga hälsningar,
Cinodeteamet

Sveriges populäraste nyhetsbrev för konsulter

Gör som över 7000 konsulter och konsultchefer - prenumerera på Sveriges bästa nyhetsbrev om konsultbranschen. Varje söndag får du de viktigaste nyheterna, artiklarna och rapporterna om konsultbranschen.


Om författaren

Mark Kantor - Affärsutvecklare/Produktägare
Mark Kantor - Affärsutvecklare/Produktägare
Mark är produktägare på Cinode och ägnar dagarna åt att kunddrivet planera produktens utveckling och äga det kommersiella ansvaret. Mark är systemvetare och ekonom. Han har jobbat i linjebefattningar och som konsult med processutveckling, outsourcing samt försäljning. Fritiden ägnas åt träning, familj och matlagning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *