Skills Management för framtidens vinnare på konsultmarknaden

aug 20 2022 · Cinode, Skills Management

Skrivet av: Mattias Loxi

Skills Management hjälper dig att hantera din mest värdefulla tillgång – er kompetensförsörjning. Du får verktygen som krävs för att vidareutveckla dina medarbetare och öka din interna kompetensförsörjning framåt.

I en verksamhet där affären går ut på att sälja tjänster som bygger på individers kompetens är det förvånande att det ännu finns konsultbolag som inte arbetar mer strukturerat med sin nuvarande kompetens och framtida kompetensbehov.

Att snabbt hitta rätt kompetens ökar möjligheten till fler och starkare affärer. Det blir också lättare att arbeta strategiskt för att se vad marknaden efterfrågar, pågående trender och vad ert bolag behöver förstärka genom att kompetensutveckla, rekrytera eller utvidga ert partnernätverk.

Kärnan i Skills Management

Skills Management hjälper dig att få en tydligare bild av nuvarande samt framtida marknadsbehov och trender. Du får kännedom om vilka färdigheter ni behöver utveckla och uppgradera i enlighet med marknadstrenderna. Dessutom blir det lättare att identifiera kompetensluckor samt bygga team med rätt mix av individer och kompetenser. Kärnan i Skills Management går att sammanfatta med tre ord; Know, Show och Grow.

Skills Management går att sammanfatta med tre ord; Know, Show och Grow.

Know Your Skills

Identifiera och visualisera era färdigheter och fatta rätt strategiska beslut. Skaffa er kunskap om medarbetarnas samlade kompetenser genom att bygga en kompetensinventering. Företag måste kontinuerligt arbeta med sin interna kompetensförsörjning för att behålla marknadens attraktivitet. När du känner till dina färdigheter vet du också om utbudet motsvarar marknadens efterfrågan. Ni får kännedom om eventuella kompetensluckor och vilka beslut ledningen behöver fatta.

När du känner till dina färdigheter vet du också om utbudet motsvarar marknadens efterfrågan.

Show Your Skills

Låt samtliga inom bolaget visa sina kompetenser, erfarenheter och ambitioner. Vad har medarbetarna för mål? Hur kan du som ledare hjälpa dina medarbetare att uppnå dem? Det handlar om att synliggöra vad varje individ vill och är intresserad av. Låt medarbetarna beskriva vilka kompetenser de vill vidareutveckla och givetvis även formulera sitt drömuppdrag. Samtidigt skapar ni en transparent företagskultur och möjliggör för personlig utveckling där medarbetarna känner sig sedda.

Hållbara företag möjliggör för personlig utveckling där medarbetarna känner sig sedda.

Grow Your Skills

Om ni inte växer kommer ni förlora marknadsandelar på en expanderande marknad. Därför är det viktigt att känna till eventuella kunskapsbrister och vad ni behöver rekrytera samt vilka kompetenser ni behöver ta in externt.

Att visa upp er samlade kompetens externt möjliggör för fler uppdrag. Dessutom blir det lättare att hitta potentiella samarbetspartners. På Cinodes Skills Management-plattform är det enkelt att skapa allianser, samarbeten, dela information och skicka förfrågningar. På Cinode Market presenteras även uppdragen publikt.

Visa er samlade kompetens externt för att öka chanserna till fler affärer.

Attrahera nya underkonsulter och partners genom att expandera ert nätverk med hjälp av digitala verktyg utan personberoende. Hitta, avisera och bygg ert nätverk av partners för att öka er leveranskapacitet och optimera er beläggning. Dela information med era nära partners gällande tillgängliga konsulter och deras kompetens direkt i er miljö.

Bygg en gemensam beläggningsplanering tillsammans med kompetenser, uppdrag och försäljning för att skapa nya möjligheter. När säljstödet är synkroniserat med uppdrags- och beläggningsplaneringen kan ni agera snabbt, jobba effektivt och optimera bemanningen i era projekt. Då har ni förutsättningar att bli snabbrörliga och frigöra hela säljkraften i bolaget.

En gemensam beläggningsplanering gör er snabbrörliga och frigör säljkraften i bolaget.

Kriget om talangerna

Idag råder ”kriget om talangerna” och vi vet med säkerhet att talangerna har vunnit. De kan välja om de ska byta till ett annat konsultbolag, bli egen eller gå till ett produktbolag. Som konsultföretag räcker det därför inte längre med att enbart erbjuda en bra lön. Medarbetarna vill känna att de är behövda, får uppskattning och upplever att de arbetar för ett högre syfte.

De mest framgångsrika konsultbolagen i branschen är framför allt skickliga på att hålla en låg personalomsättning. Detta med hjälp av en stark kultur, en vision och att konsulten känner att hen utvecklas.

Maslows klassiska behovspyramid applicerat på konsultföretag utgör en bra grund för att identifiera hur. De konsultbolag som lyckas få medarbetarna engagerade och befinna sig på de högre nivåerna i pyramiden är de som kommer ha lägst personalomsättning och växa genom att attrahera nya talanger.

Var ligger ni i genomsnitt på behovspyramiden? Hur kan ni få upp genomsnittet?

Medarbetarna som befinner sig på de lägre nivåerna utgör störst risk gällande uppsägning. Hur fångar ni upp dem?

Morgondagens vinnare på konsultmarknaden använder digitala nätverk för att enkelt hitta nya samarbetspartners som ökar leveranskapaciteten samt optimerar beläggningen. Vill du läsa mer om Skills Management i konsultbolag? Ta del av vår guide 77 Tips – så lyckas du med SKILLS MANAGEMENT i ditt konsultbolag.

Lär dig mer om Skills Management i vår Nano Education-serie

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg